Algemene Voorwaarden

Deze website en bijbehorende elektronische communicatie worden beheerd door en zijn eigendom van YABI YABI. YABI YABI stelt de inhoud van deze website ter beschikking onder de volgende gebruiksvoorwaarden.

Acceptatie van voorwaarden

Uw toegang tot de website is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze gebruiksvoorwaarden. DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, gelieve de website dan niet te bezoeken of te gebruiken.

Lees het Privacy beleid voor een uitleg van onze praktijken en ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en opslaan van uw informatie.

Gebruikersovereenkomst

Bij het gebruik van deze website kunt u mij informatie verstrekken over uzelf of over andere zaken. Deze website is niet bedoeld voor gebruikers onder de 16 jaar. YABI YABI verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers onder de 16 jaar. Het is dergelijke gebruikers uitdrukkelijk verboden om hun persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, tenzij een ouder of voogd toestemming heeft gegeven. Met de door ouder of gezaghebbende ondertekende toestemmingsverklaring wordt het beschrijvende overeengekomen zoals dat ook voor andere partijen wordt gebruikt. Alle informatie die door dergelijke gebruikers wordt verstrekt, wordt niet bewust gebruikt, geplaatst of opgeslagen door YABI YABI.

Royalty

Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen en advertenties, inclusief de selectie en opstelling daarvan, is eigendom van of in licentie gegeven door de leveranciers of licentiegevers van YABI YABI, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De inhoud wordt beschermd door internationale copyright- en handelsmerkwetten. Zodra de inhoud is gepubliceerd, mag u de inhoud niet gebruiken, kopiëren, wijzigen, reproduceren, publiceren, distribueren, uploaden naar een derde partij of verzenden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van YABI YABI of de juiste leverancier of licentiegever, behalve in overeenstemming met YABI YABI.

Strikt op voorwaarde dat u alle inhoud intact houdt en in dezelfde vorm zoals gepresenteerd op deze website (inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen en alle advertenties), mag u:

Download en bekijk de inhoud met behulp van een industriestandaard webbrowser voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik - of als u een internetservice en/of toegangsprovider bent, levert u de inhoud aan uw abonnee.

U mag de website op geen enkele manier of voor enig doel gebruiken dat onwettig is of in strijd is met enig recht van YABI YABI of zijn gelieerde onderneming of dat verboden is door deze gebruiksvoorwaarden. U mag geen enkel deel van het materiaal op de site gebruiken om uw eigen publicaties, internetsites of andere distributiebronnen te creëren, te onderhouden of aan te bieden, of om te helpen bij het creëren, onderhouden of aanbieden.

U mag de afbeeldingen van YABI YABI gebruiken op uw eigen social media kanalen, mits te allen tijde een vermelding van YABI YABI wordt geplaatst onder de afbeeldingen die u gebruikt en door de hashtags #yabiyabi te gebruiken onder de afbeeldingen die u gebruikt.

Handelsmerken

Alle andere handelsmerken die op de website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van YABI YABI. Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om enig handelsmerk te gebruiken dat op de website wordt weergegeven zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YABI YABI of de eigenaar van een derde partij.

Advertenties en links naar websites van derden

De website kan hyperlinks en andere verwijzingen naar internetsites van derden bevatten. Deze gelinkte websites staan niet onder de controle van YABI YABI en YABI YABI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of enige hyperlink op een gelinkte website. YABI YABI biedt u deze hyperlinks uitsluitend aan voor uw gemak, en het opnemen van dergelijke links impliceert geen goedkeuring van de gelinkte website door YABI YABI. Door een link naar een dergelijke website te volgen, doet u dit geheel op eigen risico.

De Website kan ook advertenties van derden bevatten (inclusief, maar niet beperkt tot, pop-up/pop-under-advertenties, banneradvertenties, knopadvertenties, torenadvertenties en tekst) die ingesloten hyperlinks kunnen bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Alle advertenties van derden (inclusief ingesloten hyperlinks) worden betaald door de relevante derde partij en zijn geen aanbevelingen of goedkeuringen door YABI YABI of haar gelieerde ondernemingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

YABI YABI sluit niet-uitsluitbare rechten niet uit, maar sluit alle andere voorwaarden en garanties uit die worden geïmpliceerd door gewoonte, wet of statuten. Behalve zoals bepaald door de niet-uitsluitbare rechten:

Alle inhoud en functionaliteit wordt geleverd "zoals het is" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

YABI YABI en haar partners wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

YABI YABI garandeert niet dat de informatie of functies in enige inhoud, of uw toegang tot de website ononderbroken of foutloos zal zijn, dat eventuele defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de website of de server die de inhoud opslaat en naar u verzendt zijn vrij van virussen of andere schadelijke componenten.

YABI YABI geeft geen garantie of doet geen uitspraken over uw toegang tot of de resultaten van uw toegang tot de website (inclusief gerelateerde of gelinkte websites) of enige inhoud in termen van correctheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

Annuleringsvoorwaarden

- Boekingen die 45 dagen vóór de aankomstdatum worden geannuleerd, krijgen 100% restitutie.

- Boekingen die binnen 30 dagen voor de aankomstdatum worden geannuleerd, krijgen 50% restitutie.

- No-shows en vroege check-outs worden 100% van de geschatte boekingskosten in rekening gebracht.

Schade

YABI YABI behoudt zich het recht voor om eventuele kosten voor schade aan de accommodatie door gasten te claimen.

Verloren eigendommen en gestolen goederen

YABI YABI biedt 24-uurs camerabewaking van het terrein.

YABI YABI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren eigendommen of gestolen goederen, maar zal samenwerken met de lokale politie.

Een vergoeding

U stemt ermee in om YABI YABI, haar partners, directeuren, werknemers en gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of aansprakelijkheden, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten die voortvloeien uit of waarvan wordt beweerd dat ze het resultaat zijn van uw schending van deze gebruiksvoorwaarden, uw vertrouwen op materiaal dat op de website is geplaatst of als gevolg van materiaal dat u op de website plaatst.

YABI YABI, Curaçao

Book your stay!